หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 226 13 พ.ย. 2558 09.00 - 14.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 216 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 216 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 221 13 พ.ย. 2558 09.00 - 14.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 221 13 พ.ย. 2558 09.00 - 14.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 213 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 216 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 226 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 214 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 221 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 213 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 222 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 232 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง วิทยบริการ 13 พ.ย. 2558 09.00 - 14.00 รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.0810190741
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]