หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 222 13 พ.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 2 ห้อง 222 13 พ.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว หน้าห้อง 215 เวลา 07.30 - 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.0810190741
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]