หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง เวลา 08.00 - 08.30 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง เวลา 08.00 - 08.30 น.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคาร 6 ชั้นล่าง เวลา 08.00 - 08.30 น.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคาร 6 ชั้นล่าง เวลา 08.00 - 08.30 น.
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารคหกรรม ห้อง 423 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคารคหกรรม ห้อง 423 เวลา 08.00 - 08.30 น.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารคหกรรม ห้อง 423 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคารคหกรรม ห้อง 423 เวลา 08.00 - 08.30 น.
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคาร 6 ชั้นล่าง เวลา 08.00 - 08.30 น.
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคาร 6 ชั้นล่าง เวลา 08.00 - 08.30 น.
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคาร 6 ชั้นล่าง เวลา 08.00 - 08.30 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคาร 6 ชั้นล่าง เวลา 08.00 - 08.30 น.
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารคหกรรม ห้อง 424 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคารคหกรรม ห้อง 424 เวลา 08.00 - 08.30 น.
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารคหกรรม ห้อง 424 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคารคหกรรม ห้อง 424 เวลา 08.00 - 08.30 น.
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารคหกรรม ห้อง 417 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคารคหกรรม ห้อง 417 เวลา 08.00 - 08.30 น.
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารคหกรรม ห้อง 417 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคารคหกรรม ห้อง 417 เวลา 08.00 - 08.30 น.
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารคหกรรม ห้อง 418 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคารคหกรรม ห้อง 418 เวลา 08.00 - 08.30 น.
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารคหกรรม ห้อง 418 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคารคหกรรม ห้อง 418 เวลา 08.00 - 08.30 น.
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 5 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้นล่าง เวลา 08.00 - 08.30 น.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 5 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว อาคาร 5 ชั้นล่าง เวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.0810190741
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]