หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ห้อง ห้อง 751 13 พ.ย. 2558
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ห้อง ห้อง 752 13 พ.ย. 2558
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ห้อง ห้อง 753 13 พ.ย. 2558
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ห้อง ห้อง 754 13 พ.ย. 2558
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ห้อง ห้อง 756 13 พ.ย. 2558
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ห้อง ห้อง 756 13 พ.ย. 2558
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ห้อง ห้อง 761 13 พ.ย. 2558
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ห้อง ห้อง 762 13 พ.ย. 2558
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ห้อง ห้อง ART 1 13 พ.ย. 2558
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ห้อง ห้อง 763 13 พ.ย. 2558
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ห้อง ห้อง 764 13 พ.ย. 2558
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ห้อง บริเวณสวนวรรณคดี 13 พ.ย. 2558
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 ห้อง บริเวณสวนวรรณคดี 13 พ.ย. 2558
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.0810190741
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]