หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 61 50 86.21% 7 12.07% 1 1.72% 0 0% 58
2 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 40 33 84.62% 4 10.26% 2 5.13% 0 0% 39
3 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 29 19 65.52% 6 20.69% 4 13.79% 0 0% 29
4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 27 17 68% 5 20% 2 8% 1 4% 25
5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 27 16 59.26% 6 22.22% 4 14.81% 1 3.7% 27
6 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 23 14 60.87% 3 13.04% 5 21.74% 1 4.35% 23
7 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 35 13 43.33% 8 26.67% 9 30% 0 0% 30
8 โรงเรียนนารีวุฒิ 16 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
9 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 16 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
10 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
11 โรงเรียนหนองโพวิทยา 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
12 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
13 โรงเรียนธีรศาสตร์ 14 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
14 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 15 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
15 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
16 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
17 โรงเรียนดำเนินวิทยา 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
18 โรงเรียนเทพวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
20 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
22 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 18 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.0810190741
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]