หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 16 41 24
2 002 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 15 28 20
3 005 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 7 10 8
4 013 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 27 87 44
5 014 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 9 23 14
6 017 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 23 48 34
7 019 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 40 89 54
8 021 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 27 66 49
9 023 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 4 7 7
10 024 โรงเรียนหนองโพวิทยา 12 26 19
11 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 4 6 5
12 012 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 11 19 12
13 015 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 61 132 82
14 016 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 6 12 8
15 003 โรงเรียนดำเนินวิทยา 6 7 7
16 010 โรงเรียนธีรศาสตร์ 14 19 15
17 011 โรงเรียนนารีวุฒิ 16 30 17
18 018 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 35 55 35
19 020 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 29 76 36
20 022 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 0 0 0
21 025 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 15 28 16
22 006 โรงเรียนเทพวิทยา 4 9 4
23 007 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 18 38 25
24 009 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 0 0 0
25 008 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) 0 0 0
รวม 399 856 535
1391

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.0810190741
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]