หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนระยองวิทยาคม 56 47 83.93% 7 12.5% 2 3.57% 0 0% 56
2 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 54 33 62.26% 13 24.53% 5 9.43% 2 3.77% 53
3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 52 33 67.35% 11 22.45% 4 8.16% 1 2.04% 49
4 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 50 30 62.5% 13 27.08% 1 2.08% 4 8.33% 48
5 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 40 26 65% 9 22.5% 3 7.5% 2 5% 40
6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 44 24 58.54% 6 14.63% 10 24.39% 1 2.44% 41
7 โรงเรียนบ้านค่าย 50 22 46.81% 12 25.53% 10 21.28% 3 6.38% 47
8 โรงเรียนนิคมวิทยา 43 22 51.16% 12 27.91% 6 13.95% 3 6.98% 43
9 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 27 18 69.23% 3 11.54% 5 19.23% 0 0% 26
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 26 13 56.52% 6 26.09% 4 17.39% 0 0% 23
11 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 26 11 45.83% 6 25% 5 20.83% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 22 7 38.89% 7 38.89% 2 11.11% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 11 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
14 โรงเรียนกวงฮั้ว 13 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
15 โรงเรียนอรวินวิทยา 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
16 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]