หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนนิคมวิทยา 43 149 53
2 009 โรงเรียนบ้านค่าย 50 102 59
3 010 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 50 92 61
4 011 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 40 89 56
5 015 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 52 121 75
6 016 โรงเรียนระยองวิทยาคม 56 117 72
7 017 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 22 33 27
8 018 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 44 128 68
9 019 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 27 92 35
10 002 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 26 86 41
11 013 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 26 58 30
12 001 โรงเรียนกวงฮั้ว 13 20 14
13 007 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง 0 0 0
14 006 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ระยอง 0 0 0
15 012 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 0 0 0
16 021 โรงเรียนสองภาษาระยอง 0 0 0
17 022 โรงเรียนอรวินวิทยา 9 24 10
18 023 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 5 16 6
19 024 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 11 25 18
20 003 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 0 0 0
21 020 โรงเรียนวิบูลวิทยา 0 0 0
22 005 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 0 0 0
23 014 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 54 105 82
24 004 โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด 0 0 0
รวม 528 1257 707
1964

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]