สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ระยองวิทยาคม 47 7 2 0 56
2 มัธยมตากสิน ระยอง 33 13 5 2 51
3 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 33 11 4 1 48
4 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 30 13 1 4 44
5 ปลวกแดงพิทยาคม 26 9 3 2 38
6 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 24 6 10 1 40
7 บ้านค่าย 22 12 10 3 44
8 นิคมวิทยา 22 12 6 3 40
9 วัดป่าประดู่ 18 3 5 0 26
10 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 13 6 4 0 23
11 เพรักษมาตาวิทยา 11 6 5 2 22
12 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 7 7 2 2 16
13 อุดมวิทยานุกูล 4 1 3 2 8
14 กวงฮั้ว 3 3 2 4 8
15 อรวินวิทยา 2 4 2 1 8
16 อัญสัมชัญระยอง 2 1 0 0 3
รวม 297 114 64 27 502