สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ระยองวิทยาคม 27 12 6 45 47 7 2 0 56
2 มัธยมตากสิน ระยอง 17 7 5 29 33 13 5 2 51
3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 10 10 6 26 30 13 1 4 44
4 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 10 3 4 17 24 6 10 1 40
5 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 7 15 8 30 33 11 4 1 48
6 นิคมวิทยา 7 7 4 18 22 12 6 3 40
7 วัดป่าประดู่ 5 10 3 18 18 3 5 0 26
8 บ้านค่าย 5 3 7 15 22 12 10 3 44
9 ปลวกแดงพิทยาคม 4 7 9 20 26 9 3 2 38
10 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 4 5 3 12 13 6 4 0 23
11 เพรักษมาตาวิทยา 3 2 5 10 11 6 5 2 22
12 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 3 1 1 5 7 7 2 2 16
13 อุดมวิทยานุกูล 2 1 0 3 4 1 3 2 8
14 อัญสัมชัญระยอง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
15 อรวินวิทยา 0 3 0 3 2 4 2 1 8
16 กวงฮั้ว 0 0 1 1 3 3 2 4 8
รวม 105 87 62 254 297 114 64 27 475