หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 58 54 94.74% 2 3.51% 0 0% 1 1.75% 57
2 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 69 47 92.16% 4 7.84% 0 0% 0 0% 51
3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 45 40 90.91% 4 9.09% 0 0% 0 0% 44
4 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 43 37 90.24% 4 9.76% 0 0% 0 0% 41
5 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 43 28 68.29% 11 26.83% 2 4.88% 0 0% 41
6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 34 26 78.79% 6 18.18% 1 3.03% 0 0% 33
7 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 28 16 61.54% 8 30.77% 1 3.85% 1 3.85% 26
8 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 15 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
9 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]