หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 15 43 28
2 004 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 69 207 101
3 005 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 45 87 70
4 007 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 43 116 62
5 008 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 34 77 46
6 009 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 28 78 44
7 002 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 43 81 64
8 001 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 58 181 101
9 006 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 4 10 5
รวม 339 880 521
1401

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]