หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสิงห์บุรี 64 59 92.19% 3 4.69% 2 3.13% 0 0% 64
2 โรงเรียนอินทร์บุรี 56 40 76.92% 9 17.31% 3 5.77% 0 0% 52
3 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 44 30 76.92% 7 17.95% 2 5.13% 0 0% 39
4 โรงเรียนบางระจันวิทยา 35 23 71.88% 5 15.63% 4 12.5% 0 0% 32
5 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 35 22 73.33% 5 16.67% 3 10% 0 0% 30
6 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 32 21 75% 5 17.86% 2 7.14% 0 0% 28
7 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 34 19 61.29% 8 25.81% 3 9.68% 1 3.23% 31
8 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 28 18 75% 4 16.67% 0 0% 2 8.33% 24
9 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 23 15 65.22% 4 17.39% 3 13.04% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 21 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
11 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 23 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
12 โรงเรียนทองเอนวิทยา 17 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
13 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 22 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
15 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน E-mail: santi.moungpan@gmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]