หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 35 70 54
2 002 โรงเรียนทองเอนวิทยา 17 32 21
3 003 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 23 54 39
4 004 โรงเรียนบางระจันวิทยา 35 71 55
5 005 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 23 63 42
6 006 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 4 8 6
7 009 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 34 91 59
8 010 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 21 44 29
9 012 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 44 122 72
10 011 โรงเรียนสิงห์บุรี 64 128 96
11 013 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 13 34 24
12 015 โรงเรียนอินทร์บุรี 56 123 81
13 007 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 22 44 28
14 014 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 32 91 51
15 008 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 28 49 35
รวม 451 1024 692
1716

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน E-mail: santi.moungpan@gmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]