แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตร
ทุกโรงเรียนโปรดทราบ  ท่านสามารถเข้าเพจโรงเรียนและพิมพ์เกียรติบัตร  นักเรียน  ครู  กรรมการตัดสิน  กรรมการดำเนินงาน  ที่อยู่ในโรงเรียนของท่าน  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:58 น.