หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 51 44 89.8% 2 4.08% 3 6.12% 0 0% 49
2 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 49 36 76.6% 8 17.02% 3 6.38% 0 0% 47
3 โรงเรียนถาวรานุกูล 44 28 66.67% 7 16.67% 5 11.9% 2 4.76% 42
4 โรงเรียนท้ายหาด 15 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
5 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
6 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 13 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
7 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
8 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 10 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
9 โรงเรียนดรุณานุกูล 10 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
10 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อ.สุธนัย สุธาประดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 0841647597 e-mail : sutanai@sattha.ac.th
Line ID : TOBGREANTAK
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]