หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนถาวรานุกูล 44 106 60
2 005 โรงเรียนท้ายหาด 15 38 26
3 011 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 10 20 14
4 010 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 10 24 10
5 012 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 51 126 71
6 013 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 3 6 6
7 015 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 49 122 82
8 006 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 13 27 20
9 009 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 12 22 13
10 001 โรงเรียนดรุณานุกูล 10 15 13
11 002 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 0 0 0
12 003 โรงเรียนถาวรวิทยา 0 0 0
13 014 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 0 0 0
14 007 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 0 0 0
15 008 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อ้ครพงศ์ชนูปถัมพ์) 0 0 0
รวม 217 506 315
821

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อ.สุธนัย สุธาประดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 0841647597 e-mail : sutanai@sattha.ac.th
Line ID : TOBGREANTAK
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]