หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 260 17.100 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
2 261 17.200 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
3 262 18.100 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
4 263 18.200 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
5 264 19.100 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
6 265 19.200 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
7 266 20.100 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 0
8 267 20.200 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 0
9 268 21.000 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
10 269 22.000 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
11 501 23.002 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 ทีม 27 คน/ครู 5 คน 0
12 502 23.003 การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 ทีม 27 คน/ครู 5 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อ.สุธนัย สุธาประดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 0841647597 e-mail : sutanai@sattha.ac.th
Line ID : TOBGREANTAK
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]