หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
(รอกำหนดการ) ระหว่าง วันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอุบลรัตน์ จงแพ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนท้ายหาด ผู้ประสานงาน
2 นายกิตติพันธ์ สมุทวนิช ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ผู้ประสานงาน
3 นายมาโนช บุญเจริญ ครูโรงเรียนท้ายหาด เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล
4 นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติ ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล
5 นายบัณฑิตย์ ลิมปนชัยพรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายอุดม ละม้ายสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายกมล เฮงประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อ.สุธนัย สุธาประดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 0841647597 e-mail : sutanai@sattha.ac.th
Line ID : TOBGREANTAK
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]