หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 442/30 ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 น.ส.ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์   0892364145
2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1200 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000 นายสมชาย สุวรรณกาญจน์   0817059925
3 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บางปลา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 7400 น.ส.สุจิตรา คำมีวัด   0-3483-0317
4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์   02-4202435

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 034-411885ต่อ108,อดิเทพ วรรณเรศ 0815724493 e-mail:adithep.sk@gmailcomSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]