หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 64 35 64.81% 9 16.67% 9 16.67% 1 1.85% 54
2 โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 58 27 52.94% 15 29.41% 4 7.84% 5 9.8% 51
3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 31 22 70.97% 6 19.35% 3 9.68% 0 0% 31
4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 40 20 50% 13 32.5% 6 15% 1 2.5% 40
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 19 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 42 14 40% 14 40% 5 14.29% 2 5.71% 35
7 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 17 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
8 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 18 9 52.94% 7 41.18% 1 5.88% 0 0% 17
9 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
10 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 22 6 27.27% 8 36.36% 6 27.27% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 17 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 15
12 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 21 6 30% 5 25% 6 30% 3 15% 20
13 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 18 4 22.22% 8 44.44% 6 33.33% 0 0% 18
14 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
15 โรงเรียนกุศลวิทยา 11 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
16 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 13 3 23.08% 1 7.69% 6 46.15% 3 23.08% 13
17 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 13 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
18 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 13 1 8.33% 6 50% 2 16.67% 3 25% 12
20 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 10 1 10% 4 40% 5 50% 0 0% 10
21 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 11 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
22 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 034-411885ต่อ108,อดิเทพ วรรณเรศ 0815724493 e-mail:adithep.sk@gmailcomSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]