หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 021 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 17 36 28
2 001 โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 58 139 88
3 002 โรงเรียนกุศลวิทยา 11 26 19
4 019 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 21 57 38
5 020 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 17 66 29
6 022 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 11 27 19
7 023 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 31 74 45
8 024 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 64 146 93
9 025 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 18 43 24
10 028 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 4 9 5
11 030 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 40 71 62
12 003 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 42 88 58
13 005 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 11 15 13
14 017 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 22 42 25
15 018 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 18 43 31
16 033 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 0 0 0
17 026 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 12 25 17
18 027 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 13 18 13
19 034 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 13 55 21
20 029 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 10 21 10
21 031 โรงเรียนอันนาลัย 0 0 0
22 032 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 3 1
23 016 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 0 0 0
24 014 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
25 004 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 13 32 21
26 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 19 34 24
27 009 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 0 0 0
28 010 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
29 011 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 0 0 0
30 008 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 0 0 0
31 012 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 0 0 0
32 007 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 0 0 0
33 013 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 0 0 0
34 015 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
รวม 466 1070 684
1754

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 034-411885ต่อ108,อดิเทพ วรรณเรศ 0815724493 e-mail:adithep.sk@gmailcomSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]