เรียน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์แข่งขันระดับจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อศูนย์ของท่านดำเนินการจัดแข่งขันและตัดสินผลเรียบร้อยแล้ว
กรุณาตรวจสอบและทานคะแนนให้ถูกต้องก่อนประกาศผลขึ้นเว็บไซต์
เพราะเมื่อประกาศผลแล้วถ้าผิดพลาดท่านจะต้องโทรแจ้งadmin ให้ยกเลิกการประกาศเพื่อประกาศผลใหม่เท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:44 น.