หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.สระแก้ว 30 ก.ย. 2558 9.00 - 12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.สระแก้ว 30 ก.ย. 2558 9.00 - 12.00
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว หอสมุดโรงเรียนสระแก้ว 2 ต.ค. 2558 9.00-15.00
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว หอสมุดโรงเรียนสระแก้ว 2 ต.ค. 2558 9.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]