หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 30 ก.ย. 2558 9.00
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 30 ก.ย. 2558 9.00
-
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ห้อง ict 6 30 ก.ย. 2558 9.00
-
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ห้อง ict 6 30 ก.ย. 2558 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]