หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 2 ต.ค. 2558 9.00 - 16.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 2 ต.ค. 2558 9.00 - 16.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 2 ต.ค. 2558 9.00 - 16.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2558 9.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]