หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสระแก้ว 71 58 100% 0 0% 0 0% 0 0% 58
2 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 65 57 90.48% 4 6.35% 2 3.17% 0 0% 63
3 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 51 45 90% 2 4% 3 6% 0 0% 50
4 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 39 35 92.11% 3 7.89% 0 0% 0 0% 38
5 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 32 26 89.66% 2 6.9% 1 3.45% 0 0% 29
6 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 34 25 89.29% 2 7.14% 1 3.57% 0 0% 28
7 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 35 24 88.89% 2 7.41% 1 3.7% 0 0% 27
8 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 22 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 22
9 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 26 19 82.61% 3 13.04% 1 4.35% 0 0% 23
10 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 17 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
11 โรงเรียนสุภวิทย์ 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
12 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]