หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 32 107 64
2 005 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 34 79 41
3 010 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 65 149 100
4 012 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 35 83 40
5 013 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 51 115 83
6 011 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 26 58 33
7 014 โรงเรียนสระแก้ว 71 219 116
8 003 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 3 5 4
9 016 โรงเรียนสุภวิทย์ 14 31 23
10 004 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม 0 0 0
11 009 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 22 67 41
12 015 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 17 50 24
13 001 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 0 0 0
14 008 โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา 0 0 0
15 006 โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 0 0 0
16 007 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 39 64 46
รวม 409 1027 615
1642

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]