สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สระแก้ว 58 0 0 0 58
2 วังน้ำเย็นวิทยาคม 57 4 2 0 63
3 วังหลังวิทยาคม 45 2 3 0 50
4 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 35 3 0 0 38
5 วังสมบูรณ์วิทยาคม 24 2 1 0 27
6 คลองหาดพิทยาคม 23 2 1 0 26
7 ท่าเกษมพิทยา 23 2 1 0 26
8 บ้านแก้งวิทยา 22 0 0 0 22
9 วังไพรวิทยาคม 16 2 1 0 19
10 สิริราชอนุสรณ์ 12 2 0 0 14
11 สุภวิทย์ 12 1 1 0 14
12 ดาราสมุทร สระแก้ว 3 0 0 0 3
รวม 330 20 10 0 360