เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การแข่งขันภาพปะติด  ม.ต้น
    หัวข้อที่แข่ง
1. วิถีไทย
 
  การแข่งขันประติมากรรม  ม.ต้น - ปลาย
    หัวข้อที่แข่ง
1. อาเซียนเป็นหนึ่ง
2. ภูมิปัญญาไทย
3. ท่องเที่ยวไทย

ใช้เวลานำเสนอไม่เกิน 5 นาที
 
  ข้อบังคับในรายการทัศนศิลป์
    ให้ใช้สีแดง, เหลือง, น้ำเงินและดำเท่านั้น
ห้ามนำสีมาผสมกัน
 
  การแข่งขันไทยเอกรงค์  ม.ต้น - ปลาย
    หัวข้อที่แข่ง
1. ตัวละครไทยในวรรณคดี
(ต้องมีลายไทนในภาพ)
2. สร้างสรรค์ฉากได้ตามจินตนาการ
 
  การแข่งขันไทยประเพณี  ม.ต้น - ปลาย
    หัวข้อที่แข่ง
1. วิถีไทยงดงาม
2. การละเล่นไทย
3. ประเพณีไทย
 
  การแข่งขันวาดเส้น  ม.ต้น - ปลาย
    หัวข้อที่แข่ง
1. สัตว์หิมพานต์
2. ป่าดงดิบ
3. เศรษฐกิจพอเพียง
 
  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.ต้น - ปลาย
    หัวข้อที่แข่ง
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. ศิลปะไทยสู่อาเซียน
3. รักเมืองไทย
 
  การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  ม.ปลาย
    หัวข้อที่แข่ง
1. ศิลปะไทยสู่อาเซียน
2. ทำอย่างพ่อ
3. ป่าดงดิบ
 
  การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  ม.ต้น
    หัวข้อที่แข่ง
1. ประเพณีไทย
2. อนุรักษ์ธรรมชาติ
3. วิ่งควาย
 
   การแข่งขันคอมพิวเตอร์ให้ผู้ฝึกสอนนำแผ่น CD มาเองเพื่อเก็บผลงานเด็ก  
   การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ม.ปลาย
    สิ่งที่กำหนดให้
1. การตำนวณภาษี
2. มีโจทย์ให้
3. ไม่กำหนดโปรแกรม
 
   การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Tex Editor  ม.ปลาย
    ให้ใช้ Note Pad เท่านั้น
 
   การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท CMS  ม.ต้น
    หัวข้อที่แข่ง
1. จังหวัดสระแก้ว
2. อาเซียน
3. bike for Mom

 
 
   การแข่งขันสร้าง E-Book ม.ต้น
    หัวข้อที่แข่ง
1. ลอยกระทง
2. อาเซียน
3. เศรษฐกิจพอเพียง

กรรมการเตรียม เนื้อหาให้
 
   การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.ต้น,ปลาย
    หัวข้อที่แข่ง
1. ยาเสพติด
2. ค่านิยม 12 ประการ
3. เศรษฐกิจพอเพียง
4. ห้องรับแขก

กรรมการเตรียมรูปภาพและเสียงให้  
    
 
   การแข่งขันออกแบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น,ปลาย
    หัวข้อที่แข่ง
1. ห้องครัว
2. ห้องน้ำ
3. ห้องนอน
4. ห้องรับแขก
 
   การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน ม.1-3
    สิ่งที่ต้องเตรียมมาเอง
1. สตอรี่บอร์ด
2. ลำโพง, ไมโครโฟน, หูฟัง
3. โปรแกรมอัดเสียง
4. กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ 
 
  แจ้งผู้ดูแลระบบของทุกโรงเรียน
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะฯ
  บนหน้าเว็บฯ แล้วแจ้งมาที่ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง เบอร์โทร
081 9559632
                              ภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
                     เพื่อจะได้นำมาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

                
 
  เรียนเชิญผู้บริหาร และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ ฯ
           และผู้เกี่ยวข้องทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจ
                 ในการตัดสินและตรวจสอบสถานที่แข่งขัน ฯ 
                        ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558
ณ ห้องโสตอาคาร 5  โรงเรียนอรัญประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 
 
เรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการและผู้ดูแลระบบทุกโรงเรียน
เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ฯ 
ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558
ณ ห้อง TOT โรงเรียนอรัญประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
โดยให้แต่ละโรงเรียนนำรายชื่อกรรมการและNote BooK มาด้วย
 
 

     .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 21-30 กันยายน 2558 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 1-23 ตุลาคม 2558 
พิมพ์บัตรประจำตัว => 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 9 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่  9 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  17 - 19 ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 13
จำนวนทีม 377
จำนวนนักเรียน 1,015
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 579
จำนวนกรรมการ 400
ครู+นักเรียน 1,594
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,994
ประกาศผลแล้ว 94/137 (68.61%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 21
สัปดาห์ที่แล้ว 97
เดือนนี้ 224
เดือนที่แล้ว 63
ปีนี้ 349
ทั้งหมด 48,336