หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทัพราชวิทยา 51 33 76.74% 8 18.6% 2 4.65% 0 0% 43
2 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 44 32 76.19% 8 19.05% 2 4.76% 0 0% 42
3 โรงเรียนวัฒนานคร 47 32 88.89% 1 2.78% 3 8.33% 0 0% 36
4 โรงเรียนตาพระยา 40 26 68.42% 9 23.68% 0 0% 3 7.89% 38
5 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 35 23 69.7% 7 21.21% 1 3.03% 2 6.06% 33
6 โรงเรียนอรัญประเทศ 27 23 95.83% 1 4.17% 0 0% 0 0% 24
7 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 37 20 64.52% 8 25.81% 2 6.45% 1 3.23% 31
8 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 23 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 22 15 83.33% 2 11.11% 0 0% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 22 12 57.14% 6 28.57% 3 14.29% 0 0% 21
11 โรงเรียนพวงคราม 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
12 โรงเรียนพรพงษ์กุล 19 9 50% 5 27.78% 4 22.22% 0 0% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]