หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 22 51 34
2 005 โรงเรียนตาพระยา 40 197 80
3 006 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 35 131 53
4 007 โรงเรียนทัพราชวิทยา 51 116 72
5 010 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 22 53 22
6 011 โรงเรียนวัฒนานคร 47 114 75
7 013 โรงเรียนอรัญประเทศ 27 71 44
8 004 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 0 0 0
9 008 โรงเรียนพรพงษ์กุล 19 38 23
10 009 โรงเรียนพวงคราม 10 20 14
11 012 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 23 38 24
12 002 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 44 110 79
13 003 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 37 76 59
รวม 377 1015 579
1594

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]