หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-14.00
-
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-14.00
-
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-14.00
-
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
-
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อประสม 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 089-7927882 E-mail alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]