หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ1 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ1 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 2 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 2 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 2 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 2 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ1 ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ1 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ1 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ลานเอนกประสงค์หลังหอประชุมด้านล่าง 7 พ.ย. 2558 09.0012.000
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารศิลปะ ลานเอนกประสงค์ หลังหอประชุมด้านล่าง 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 089-7927882 E-mail alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]