หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสงวนหญิง 49 43 87.76% 3 6.12% 3 6.12% 0 0% 49
2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 60 42 79.25% 7 13.21% 4 7.55% 0 0% 53
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 43 34 89.47% 4 10.53% 0 0% 0 0% 38
4 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 42 27 75% 6 16.67% 2 5.56% 1 2.78% 36
5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 39 24 70.59% 5 14.71% 4 11.76% 1 2.94% 34
6 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 35 23 69.7% 4 12.12% 4 12.12% 2 6.06% 33
7 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 24 16 69.57% 5 21.74% 2 8.7% 0 0% 23
8 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 26 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
9 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 16 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนสหวิทย์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
11 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 11 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
12 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
13 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 089-7927882 E-mail alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]