หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 60 146 96
2 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 43 91 57
3 003 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 42 102 65
4 004 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 39 83 51
5 005 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 5 13 10
6 006 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 26 72 34
7 008 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 35 80 54
8 010 โรงเรียนสงวนหญิง 49 111 75
9 011 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 8 18 16
10 012 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 24 66 44
11 013 โรงเรียนสหวิทย์ 6 9 9
12 014 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 11 21 17
13 015 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 16 35 22
รวม 364 847 550
1397

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 089-7927882 E-mail alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]