หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม.9 สุพรรณบุรี 2
ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 421 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
13.00-16.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 321 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 7 พ.ย. 2558 12.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายบรรเทา คุ้มฉายา โทรศัพท์ 081-3785210 หรือ นางสาวสุพัฒษา สารสาริน โทรศัพท์ 086-8078003 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]