หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม.9 สุพรรณบุรี 2
ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 211 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 211 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 212 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 213 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 213 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่าหลังอาคารพาณิช 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่าหลังอาคารพาณิช 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายบรรเทา คุ้มฉายา โทรศัพท์ 081-3785210 หรือ นางสาวสุพัฒษา สารสาริน โทรศัพท์ 086-8078003 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]