หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 67 51 78.46% 11 16.92% 2 3.08% 1 1.54% 65
2 โรงเรียนอู่ทอง 43 35 83.33% 7 16.67% 0 0% 0 0% 42
3 โรงเรียนดอนคาวิทยา 41 27 65.85% 10 24.39% 3 7.32% 1 2.44% 41
4 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 35 21 60% 10 28.57% 3 8.57% 1 2.86% 35
5 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 30 20 76.92% 2 7.69% 4 15.38% 0 0% 26
6 โรงเรียนบางลี่วิทยา 25 18 72% 6 24% 1 4% 0 0% 25
7 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 27 15 55.56% 10 37.04% 2 7.41% 0 0% 27
8 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 20 13 68.42% 6 31.58% 0 0% 0 0% 19
9 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 21 11 55% 5 25% 4 20% 0 0% 20
10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 13 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
11 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
12 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 16 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
13 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
14 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายบรรเทา คุ้มฉายา โทรศัพท์ 081-3785210 หรือ นางสาวสุพัฒษา สารสาริน โทรศัพท์ 086-8078003 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]