หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 55 46 85.19% 7 12.96% 1 1.85% 0 0% 54
2 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 56 40 72.73% 7 12.73% 8 14.55% 0 0% 55
3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 55 33 64.71% 15 29.41% 2 3.92% 1 1.96% 51
4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 46 30 76.92% 4 10.26% 3 7.69% 2 5.13% 39
5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 46 27 67.5% 9 22.5% 2 5% 2 5% 40
6 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 31 22 78.57% 4 14.29% 2 7.14% 0 0% 28
7 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 35 20 74.07% 4 14.81% 3 11.11% 0 0% 27
8 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 39 13 37.14% 16 45.71% 3 8.57% 3 8.57% 35
9 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 19 8 44.44% 3 16.67% 5 27.78% 2 11.11% 18
10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 23 7 38.89% 8 44.44% 2 11.11% 1 5.56% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]