หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 31 68 47
2 002 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 19 52 30
3 003 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 35 98 59
4 004 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 55 138 80
5 005 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 46 83 68
6 006 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 39 60 56
7 007 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 23 78 29
8 008 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 55 129 86
9 009 โรงเรียนประทีปศึกษา 0 0 0
10 010 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 46 101 63
11 011 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 56 106 69
รวม 405 913 587
1500

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]