หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 51 34 66.67% 3 5.88% 13 25.49% 1 1.96% 51
2 โรงเรียนวัดทรงธรรม 38 24 68.57% 6 17.14% 4 11.43% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 40 17 48.57% 5 14.29% 8 22.86% 5 14.29% 35
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 26 16 61.54% 5 19.23% 3 11.54% 2 7.69% 26
5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 27 14 56% 2 8% 7 28% 2 8% 25
6 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 28 12 44.44% 8 29.63% 6 22.22% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 20 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
9 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
10 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 22 6 35.29% 4 23.53% 7 41.18% 0 0% 17
11 โรงเรียนสมุทรปราการ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
12 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
13 โรงเรียนป้วยฮั้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนอาษาวิทยา 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
16 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
17 โรงเรียนศิริวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 8 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานทท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 0981039231
email : tebpae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]