หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 0 0 0
2 007 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 20 94 28
3 008 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 3 7 4
4 012 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 40 99 68
5 014 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 28 96 38
6 015 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 0 0 0
7 016 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 0 0 0
8 017 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 9 21 14
9 018 โรงเรียนวัดทรงธรรม 38 138 53
10 019 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 27 91 47
11 022 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 51 107 44
12 023 โรงเรียนสมุทรปราการ 7 43 13
13 024 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 2 4 2
14 025 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 7 15 9
15 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 10 29 17
16 005 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 26 66 44
17 009 โรงเรียนประภามนตรี 2 0 0 0
18 010 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร 0 0 0
19 011 โรงเรียนป้วยฮั้ว 3 4 4
20 020 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 8 15 8
21 021 โรงเรียนศิริวิทยา 2 2 2
22 029 โรงเรียนสันติดรุณ 0 0 0
23 026 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 22 49 26
24 027 โรงเรียนอาษาวิทยา 6 13 6
25 028 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 2 6 2
26 001 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 0 0 0
27 002 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1 1 1
28 003 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 0 0 0
29 006 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 3 7 4
รวม 315 907 434
1341

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานทท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 0981039231
email : tebpae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]