สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีสมุทรปราการ 16 19 6 41 34 3 13 1 50
2 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 12 5 2 19 16 5 3 2 24
3 วัดทรงธรรม 10 13 7 30 24 6 4 1 34
4 วิสุทธิกษัตรี 10 7 2 19 14 2 7 2 23
5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 10 0 0 10 10 0 0 0 10
6 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 8 4 3 15 10 4 3 3 17
7 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 7 13 3 23 17 5 8 5 30
8 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 7 0 0 7 7 1 1 0 9
9 มัธยมด่านสำโรง 5 10 7 22 12 8 6 1 26
10 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 5 1 0 6 5 0 1 1 6
11 สมุทรปราการ 5 0 0 5 5 1 1 0 7
12 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 4 1 5 10 6 4 7 0 17
13 ป้วยฮั้ว 3 0 0 3 3 0 0 0 3
14 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 2 1 0 3 3 0 0 0 3
15 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
16 ศิริวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
17 เซนต์โยเซฟ บางนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
18 ศรีวิทยาปากน้ำ 0 2 1 3 0 2 2 2 4
19 อำนวยวิทย์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
20 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
21 อาษาวิทยา 0 0 4 4 2 1 1 0 4
รวม 109 78 41 228 176 42 59 18 277