สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีสมุทรปราการ 34 3 13 1 50
2 วัดทรงธรรม 24 6 4 1 34
3 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 17 5 8 5 30
4 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 16 5 3 2 24
5 วิสุทธิกษัตรี 14 2 7 2 23
6 มัธยมด่านสำโรง 12 8 6 1 26
7 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 10 4 3 3 17
8 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 10 0 0 0 10
9 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 7 1 1 0 9
10 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 6 4 7 0 17
11 สมุทรปราการ 5 1 1 0 7
12 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 5 0 1 1 6
13 ป้วยฮั้ว 3 0 0 0 3
14 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 3 0 0 0 3
15 อาษาวิทยา 2 1 1 0 4
16 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 2 0 1 0 3
17 ศิริวิทยา 2 0 0 0 2
18 อำนวยวิทย์ 2 0 0 0 2
19 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 1 0 1 0 2
20 เซนต์โยเซฟ บางนา 1 0 0 0 1
21 ศรีวิทยาปากน้ำ 0 2 2 2 4
รวม 176 42 59 18 277