ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1

วิทยาศาสตร์

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนสมุทรปราการ
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เบอร์ติดต่อ : 02  395 0016 ต่อ 125 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เบอร์ติดต่อ : 02 383 0166 ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวัดทรงธรรม
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2558
เบอร์ติดต่อ : 02  463 3345 ต่อ 122 กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ

การงานอาชีพ

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เบอร์ติดต่อ : 02  710  2005 ต่อ 223 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เทคโนโลยี 

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ.2558
เบอร์ติดต่อ : 087 589 5720 ครูณีรนุช , 095 954 5486 ครูสมพร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

เบอร์ติดต่อ : 02  394 3916 ต่อ 466 ฝ่ายวิชาการ

วันอังคาร ที่ 01 กันยายน 2558 เวลา 16:24 น.