เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน  "โครงงานคอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟแวร์
     ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6"
    ให้ส่งรูปเล่มรายงาน 5  เล่ม  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2558

    ส่งที่  นายอธิรัฐ พุ่มสาขา โรงเรียนสตรีอ่างทอง
    66 หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

    โทร 082-234-0779
    (โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนดจะถูกตัดคะแนน
     ตามเกณฑ์การแข่งขัน)

 
แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
     ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
    ต้องส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่ม พร้อม CD/DVD 1 แผ่น
    ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
  
    โดยส่ง นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  
    ถ.เทศบาล10  อ.เมือง  จ.อ่างทอง 14000  โทร 086-377-1091

    (โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนด
      จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ)

 
แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
    ต้องมาลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคม 2558  เวลา 08.00 น.-15.00 น.

    โดยทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน
    
หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมเข้ารับฟัง
    ชี้แจงกติกา ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 
แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
    ต้องมาลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น.-15.00 น.

    โดยทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน
    หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมเข้ารับฟัง
    ชี้แจงกติกา ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 

แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน  "การประกวดภาพยนต์สั้น  
    ม. 1-3  และ  ม.4-6"
 
 
    ให้ส่งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  จำนวน  5  ชุด,  
    DVD  บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น  จำนวน  5  แผ่น,  
    บทภาพยนต์จำนวน  5  เล่ม  ภายในวันที่  4  ธันวาคม  2558
    ส่งที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  
    ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  14130  
    โทร.  035868297  และ  035868395
    (โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ  หากเกินกำหนด
     จะถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์การแข่งขัน)


รายชื่อผู้ประสานงานประจำศูนย์แข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
    ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.)
    14 ศูนย์แข่งขัน


> ศูนย์แข่งขัน หุ่นยนต์ : วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
    : นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิทาหุญกร  086-3771091


> ศูนย์แข่งขัน สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ 
    : นางอารี พัชราภา 087-5319377


ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
    : นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ 089-6153991


ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 
    : นางสาวภคอร เฉลยจรรยา 087-4957146


ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 
    : นายจักรวาล นาคชุ่ม 081-1230454


ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 
    : นายสุภรัฐ มั่นธรรม 082-7939351


ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
    : นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ 084-1140842


ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนสตรีอ่างทอง
    : นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 086-7911013


 

 
ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน

 

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน x วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ ...... เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  17 - 19 ธันวาคม 2558

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 11:16 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 357
จำนวนนักเรียน 768
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 442
จำนวนกรรมการ 177
ครู+นักเรียน 1,210
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,387
ประกาศผลแล้ว 103/120 (85.83%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 7
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 39
สัปดาห์ที่แล้ว 192
เดือนนี้ 453
เดือนที่แล้ว 411
ปีนี้ 1,017
ทั้งหมด 44,798