หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 49 31 65.96% 5 10.64% 10 21.28% 1 2.13% 47
2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 48 30 62.5% 9 18.75% 8 16.67% 1 2.08% 48
3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 45 23 53.49% 11 25.58% 7 16.28% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 42 23 54.76% 9 21.43% 8 19.05% 2 4.76% 42
5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 38 22 61.11% 9 25% 5 13.89% 0 0% 36
6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 46 18 40% 12 26.67% 9 20% 6 13.33% 45
7 โรงเรียนสาธิตบางนา 24 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 32 9 29.03% 10 32.26% 8 25.81% 4 12.9% 31
9 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 9 4 44.44% 0 0% 4 44.44% 1 11.11% 9
10 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
11 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 17 2 11.76% 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 17
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นายเสรีพงษ์ นามเมือง โทร 0898225511
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]