หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 32 48 24
2 003 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 48 108 76
3 005 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 46 112 60
4 007 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 42 73 57
5 004 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 45 90 54
6 010 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 38 100 70
7 012 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 49 147 51
8 013 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 9 22 9
9 014 โรงเรียนสาธิตบางนา 24 24 22
10 015 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 17 36 13
11 001 โรงเรียนเกวลินวิทยา 0 0 0
12 009 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 7 8 6
13 006 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 0 0 0
14 008 โรงเรียนประภามนตรี 3 0 0 0
15 011 โรงเรียนยินดีวิทย์ 0 0 0
16 016 โรงเรียนอิสลาม สมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) 0 0 0
17 018 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา 0 0 0
รวม 357 768 442
1210

นายเสรีพงษ์ นามเมือง โทร 0898225511
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]