สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชวินิตบางแก้ว 31 5 10 1 46
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 30 9 8 1 47
3 บางแก้วประชาสรรค์ 23 11 7 2 41
4 บางพลีราษฎร์บำรุง 23 9 8 2 40
5 พูลเจริญวิทยาคม 22 9 5 0 36
6 บางบ่อวิทยาคม 18 12 9 6 39
7 สาธิตบางนา 11 7 4 2 22
8 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 9 10 8 4 27
9 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 4 0 4 1 8
10 เปร็งวิสุทธาธิบดี 3 1 1 2 5
11 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 2 11 3 1 16
รวม 176 84 67 22 349